Projekty ustaw

A A A

Kolejna zmiana ustawy dotyczącej COVID-19 – przedłużony dodatkowy zasiłek

14.9.2020 r. złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Projekt przewiduje wydłużenie obowiązywania regulacji, na podstawie których ubezpieczonym oraz funkcjonariuszom przysługiwać będzie w terminie do 31.12.2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko do lat ośmiu, dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z projektem ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska,  radca prawny, partner  w kancelarii Raczkowski

apl. adw. Dominik Adamczyk, prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty ustaw
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny