Projekty aktów prawnych

A A A

Ratyfikacja Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 14.6.2007 r., w którym wyrażono zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji owej konwencji.

Celem Konwencji Nr 188 jest zapewnienie rybakom godziwych warunków pracy w odniesieniu do minimalnych wymogów oraz warunków pracy na statku rybackim, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Z uzasadnienia projektu wynika, że według stanu na 28.5.2019 r. Konwencję ratyfikowało 14 państw. Konwencja wejdzie w życie w stosunku do Polski po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania ratyfikacji przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy.


Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z 16.7.2019 r. minimalne wynagrodzenie ma od 1.1.2020 r. wynieść 2450 zł. Minimalna stawka godzinowa zostanie natomiast ustalona na poziomie 16 zł. Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania.


Korekta wzoru świadectwa pracy

Wchodząca w życie 7.9.2019 r. nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wymusza dostosowanie do niej przepisów wykonawczych. Do Sejmu skierowano już projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zmiana dotyczy w szczególności treści pouczenia zawartego w świadectwie pracy. Związana jest ona z wydłużeniem z siedmiu do 14 dni terminów do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa do pracodawcy oraz do wystąpienia z żądaniem sprostowania do sądu.

Ponadto z rozporządzenia zniknie termin wydania świadectwa, który po nowelizacji znajdzie się w Kodeksie pracy. Wymóg niezwłocznego wydania świadectwa pracy zastąpiony zostanie wymogiem wydania go w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.


Dokumentacja chorób zawodowych bez pieczęci

W toku realizacji planu polegającego na rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców Minister Zdrowia stworzył projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Zakłada on usunięcie wymogu używania pieczęci przez lekarza, lekarza dentystę, podmiot zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej, podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz państwowego inspektora sanitarnego.

Na mocy regulacji przejściowej dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych wystawiona według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych zachowa ważność.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
Kancelaria Raczkowski Paruch, biuro w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak,
Kancelaria Raczkowski Paruch, biuro w Warszawie, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny