Projekty aktów prawnych

A A A

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Mocą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych do 31.12.2021 r. podmioty lecznicze zobowiązane są do dokonywania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Do 31.12.2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane było jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

Projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu 11.7.2019 r., zakłada podwyższenie kwoty bazowej do kwoty 4200 zł brutto. Nowa stawka miałaby obowiązywać od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.


Prezydencki projekt dotyczący rozszerzenia praw policjantów oraz funkcjonariuszy w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych

W Sejmie toczą się prace nad przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

W stanowisku Rządu względem projektu wskazano, że jego istotą jest zniesienie monozwiązkowości w wyżej wymienionych formacjach, co służy pełnej realizacji jednego z istotnych elementów demokratycznego państwa prawnego, jakim jest wolność zrzeszania się.

W projekcie utrzymano natomiast zakaz strajku znajdujący swoje umocowanie w art. 59 ust. 3 Konstytucji.


Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

Dodatek za staż pracy ma być kolejnym elementem, który nie będzie podlegał uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.

Obecnie uwzględnieniu nie podlegają: nagroda jubileuszowa; odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Dodatek za staż pracy zdefiniowany został jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.


Projekt 3.7.2019 r. wpłynął do Sejmu.


r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w katedrze
prawa pracy Uniwersytetu Łódzkiego


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny