Premia uznaniowa nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę

A A A

W ocenie SN premia uznaniowa nie ma charakteru roszczeniowego i nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę. Nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego, a co za tym idzie – nie powinna być uwzględniona w szczególności przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalnej.

Sąd Najwyższy wskazał, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, bierze się pod uwagę wyłącznie te świadczenia, które stanowią składniki wynagrodzenia. Ponieważ tzw. premia uznaniowa (jeżeli nie ma charakteru roszczeniowego, tak jak w omawianej sprawie) nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę, to nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego (wynagrodzenia służącego do ustalenia ekwiwalentu za urlop). W konsekwencji nie powinna być również uwzględniana przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalnej, do której stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Pogląd wyrażony przez SN opiera się na założeniu, że tzw. premia uznaniowa nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę. Podobny pogląd SN wyraził w wyroku z 23.5.2014 r. (II PK 273/13, MoPr Nr 7/2014, s. 338). Potwierdził w nim dobrowolny i uznaniowy charakter nagrody, podkreślając, że w odróżnieniu od premii, nagroda nie stanowi wynagrodzenia za pracę wykonaną w określonym czasie. Jak wskazał, nagrodę należy traktować jako szczególne uprawnienie pracodawcy do wyróżnienia niektórych pracowników, odrębne w stosunku do wynagrodzenia za pracę określonego w umowie o pracę. Oznacza to w szczególności, że do nagród nie stosuje się przepisów dotyczących ochrony wynagrodzenia. Pracodawca może również uzależnić wypłatę nagrody od spełnienia określonego warunku, jeśli nie sprzeciwia się to obowiązującym przepisom i nie prowadzi do ich obejścia. W szczególności może uzależnić wypłatę nagrody od pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu.

Powyższy pogląd SN dotyczy wyłącznie takich świadczeń, które rzeczywiście mają charakter uznaniowy. Sąd Najwyższy wyraźnie podkreśla, że chodzi o taką premię uznaniową, która nie ma charakteru roszczeniowego. Nie ma w tym przypadku znaczenia nazwa świadczenia. Istotny jest jego charakter oraz to, czy jego przyznanie zależy od obiektywnych kryteriów i czy pracownik – w przypadku spełnienia tych kryteriów – może domagać się zapłaty. Premia czy nagroda będzie miała charakter uznaniowy wtedy, kiedy nie istnieją żadne konkretne kryteria jej przyznawania, a decyzja w tym zakresie zależy wyłącznie od uznania pracodawcy. Natomiast nawet jeżeli premia jest nazywana „uznaniową”, lecz jej przyznanie jest uzależnione od konkretnych kryteriów, na podstawie których pracownik może dochodzić jej zapłaty, to – niezależnie od swojej nazwy – będzie traktowana jak obligatoryjny składnik wynagrodzenia. Z tych względów należy podchodzić do poglądu wyrażonego przez SN z dużą dozą ostrożności, zwłaszcza przyjmując, że określone świadczenie wypłacane na rzecz pracownika nie jest składnikiem jego wynagrodzenia (które w świetle przepisów prawa pracy jest interpretowane bardzo szeroko).

Wyrok SN z 21.1.2015 r., II PK 56/14.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Premia uznaniowa nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny