Prawo nauczyciela do odprawy

A A A

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, o niezdolności nauczyciela do pracy powinien decydować lekarz przeprowadzający badania okresowe, a dyrektor szkoły powinien mu wypowiedzieć umowę. Nauczyciel, który nie spełni tych warunków, traci prawo do odprawy.

 

Kwestia ta wynikła w sprawie nauczyciela mianowanego, który w maju powiadomił dyrektora szkoły, że nabył prawo do emerytury. Rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie porozumienia stron i wygasało z końcem roku szkolnego. W okresie wypowiedzenia lekarz orzecznik ZUS stwierdził u pedagoga trwałą niezdolność do pracy. Na podstawie tego orzeczenia nauczyciel domagał się od dyrektora dwóch odpraw z tytułu niezdolności do pracy i przejścia na emeryturę. Po tym jak dyrektor nie uwzględnił jego żądań, ten odwołał się do sądu.

 

Sąd rozpatrujący tę sprawę zwrócił się do SN z zapytaniem, czy nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela, jeżeli w dacie ustania stosunku pracy jest on niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy.

 

W efekcie SN stwierdził, że o niezdolności do pracy nauczyciela powinien, zgodnie z Kartą, zdecydować lekarz przeprowadzający badanie okresowe, a nie orzecznik ZUS. Ponadto prawo do odprawy z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku niezdolności do pracy, gdy umowa o pracę jest wypowiedziana przez dyrektora szkoły, a nie jest rozwiązywana na podstawie porozumienia stron. Ze względu na to, że pedagog nie spełniał tych warunków, SN uznał, że w tym przypadku udzielenie odpowiedzi jest bezzasadne.

 

Postanowienie SN z 4.12.2008 r., III PZP 3/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo nauczyciela do odprawy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny