Prawo do renty rodzinnej

A A A

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego – ZUS ustalając ubezpieczonemu prawo do emerytury lub renty rodzinnej, uwzględni okres ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem że zainteresowany złożył wniosek o świadczenie nie wcześniej niż 1.3.2009 r.

 

Ubezpieczona przez 16 lat pracowała w Polsce. W 1997 r. wyjechała do USA, gdzie 10 lat później zmarła. Córka ubezpieczonej 8.4.2008 r. złożyła do ZUS wniosek o przyznanie renty rodzinnej po zmarłej matce. Zakład odmówił jednak przyznania tego świadczenia i dlatego wnioskodawczyni złożyła odwołanie do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Sąd podtrzymał decyzję ZUS, ponieważ uznał, że matka zainteresowanej w chwili śmierci nie spełniała warunków określonych w ustawie z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – nie była ani emerytką, ani rencistką z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto nie spełniała warunków, które umożliwiałyby jej uzyskanie emerytury (miała za krótki staż ubezpieczeniowy) lub renty (przed śmiercią nie była objęta ubezpieczeniem przez ponad 18 miesięcy).

 

Córka wniosła apelację do sądu II instancji, który także nie przyznał jej renty rodzinnej – wskazywano, że podleganie ubezpieczeniu w USA nie ma znaczenia przy ustaleniu prawa do renty rodzinnej w Polsce. Zdaniem prokuratora generalnego, który złożył skargę kasacyjną do SN, posiadanie ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych jest jednak istotne, ponieważ wynika to z umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA z 2.2.2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 46, poz. 374), która obowiązuje od 1.3.2009 r. W związku z tym sąd powinien ją wziąć pod uwagę, zwłaszcza że wydawał wyrok we wrześniu 2009 r.

 

Sąd Najwyższy nie zgodził się z prokuratorem. Jego zdaniem sąd apelacyjny nie mógł uwzględnić ubezpieczenia amerykańskiego, ustalając prawo do renty rodzinnej w Polsce, ponieważ córka złożyła wniosek do ZUS przed wejściem w życie umowy. Z jej art. 22 ust. 1 wynika, że nie stanowi ona podstawy do żadnych roszczeń o wypłatę świadczenia za jakikolwiek okres poprzedzający datę jej wejścia w życie. Jego dopełnieniem jest art. 16 ust. 3 umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polska a USA, który w jednoznaczny sposób wskazuje, że jej postanowienia nie mają zastosowania do wniosków złożonych przed 1.3.2009 r., a więc także do wniosku ubezpieczonej, gdyż ten został złożony 8.4.2008 r.

 

Wyrok z 14.12.2010 r., I UK 182/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo do renty rodzinnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny