Prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, pracodawca nie może wypłacić pracownikowi odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pieniędzy przeznaczonych na jego odprawę. W takiej sytuacji pracownikowi należy się zarówno odszkodowanie, jak i odprawa, nawet jeśli likwidacja stanowiska była pozorna.

 

Dyrektor działu sprzedaży i marketingu został zwolniony po prawie 30 latach pracy. Od kwietnia do czerwca 2008 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W międzyczasie zarząd wydał uchwałę, w której dokonał likwidacji jego stanowiska, a następnie – po tym, jak stawił się do pracy – wypowiedział mu umowę od 30.9.2008 r. Jako przyczynę podano likwidację stanowiska pracy.

 

Pracownik odwołał się do sądu I instancji, domagając się odszkodowania za bezzasadne zwolnienie. Sąd uznał wypowiedzenie mu umowy o pracę za nieuzasadnione i zasądził na jego rzecz odszkodowanie w wysokości 17,7 tys. zł Kwotę tę pracodawca potrącił mu z wypłaconej odprawy, w efekcie czego sprawa ponownie trafiła do sądu pracy. Pracownik zażądał wypłaty oponad przyznane odszkodowanie. Sąd uznał, że uwzględnienie żądania o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę nie pozbawiło pracownika możliwości dochodzenia odprawy. Wyłącznymi przyczynami wypowiedzenia były bowiem zmiany organizacyjne i likwidacja stanowiska pracy, a więc nie dotyczyły one pracownika.

 

Pracodawca odwołał się do sądu II instancji, który zmienił zaskarżony wyrok i oddalił żądanie pracownika o wypłatę odprawy.

 

Sąd Najwyższy, po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej, stwierdził, że bezprawność rozwiązania umowy o pracę nie wyklucza prawa do odprawy. Warunkiem wypłacenia tego świadczenia jest jednak to, by zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 10 tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Przyczyną zwolnienia muszą być zatem jedynie przyczyny niedotyczące pracownika.

 

Wyrok SN z 25.1.2012 r., II PK 102/11

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny