Prawo do jednej odprawy

A A A

Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca, który wypłacił pracownikowi odprawę z powodu renty, nie musi po jego powrocie do pracy wypłacać mu kolejnej odprawy, gdy ten będzie przechodził na emeryturę.

 

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Odszedł z pracy, ponieważ przeszedł na rentę inwalidzką. Z tego tytułu otrzymał odprawę. Po roku stracił jednak prawo do renty i powrócił do pracy. Następnie uzyskał prawo do emerytury i jego stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron. W związku z nabyciem prawa do emerytury pracownik domagał się od pracodawcy wypłaty odprawy w wysokości 44,9 tys. zł. Według niego kwota ta była różnicą między otrzymaną wcześniej przez niego odprawą z tytułu przejścia na rentę a odprawą, którą powinien otrzymać w związku z przejściem na emeryturę. Nie zgadzał się ze stanowiskiem firmy, która nie chciała mu wypłacić kolejnej odprawy, tłumacząc, że nie pozwala na to zakładowy układ zbiorowy pracy. W opinii pracownika układ ten narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Pracownik odwołał się do sądu I instancji. Ten wskazał na art. 921 KP, zgodnie z którym pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury przysługuje odprawa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. W ocenie tego sądu, jeśli pracownik otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę, nie może ponownie nabyć do niej prawa po przejściu na emeryturę.

 

Pracownik odwołał się do sądu II instancji. Ten wskazał, że zasadą jest, że odprawa emerytalno-rentowa jest wypłacana raz, nawet jeśli pracownik kilka razy przechodził na emeryturę lub rentę.

 

Pracownik wniósł więc skargę kasacyjną do SN, który jednak zgodził się z orzeczeniami sądów niższych instancji. Ponadto SN podkreślił, że w art. 921 KP został ustalony tzw. minimalny standard uprawnień płacowych pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Odprawa emerytalna lub rentowa jest świadczeniem powszechnym, ustawowo gwarantowanym i jest niezależna od posiadanego przez uprawnionego stażu zatrudnienia. Jest to świadczenie, które każdy pracownik powinien otrzymać raz w życiu, gdy traci swój status pracowniczy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

 

Postanowienie SN z 13.1.2010, II PK 328/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo do jednej odprawy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny