Posłużenie się przez pracownika przed sądem dokumentami pracodawcy

A A A

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, pracodawca, który dyskryminuje pracownika pod względem płacowym, nie może go zwolnić dyscyplinarnie tylko za to, że przed sądem posłużył się dokumentami służbowymi.

 

Podstawą zatrudnienia pracownika była umowa o pracę na czas nieokreślony. Zajmował on stanowisko ds. kadrowo-płacowych, a ponadto pracodawca powierzył mu administrowanie danymi osobowymi zatrudnionych u niego osób.

 

Po zapoznaniu się z nowymi obowiązkami pracownik odwołał się do sądu pracy i zażądał odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania w zakresie wynagrodzenia. Do pozwu załączył kopie dokumentów pochodzących z akt osobowych byłych oraz obecnych pracowników, w postaci zakresów obowiązków oraz świadectw pracy. Z kolei pracodawca, po tym, jak otrzymał odpis pozwu, zwolnił go dyscyplinarnie, jako przyczynę podając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracownik od tego zwolnienia odwołał się do sądu pracy.

 

Sąd I instancji uznał, że działanie pracownika było umyślne, ponieważ wiedział on, że na posłużenie się dokumentacją pochodzącą z akt osobowych innych pracowników musi uzyskać zgodę pracodawcy. Tymczasem samowolnie skopiował dokumenty i wyniósł je poza zakład pracy. Sąd nie zgodził się też z twierdzeniem powoda, że przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną do pełnomocnika nie jest tożsame z ich wyniesieniem poza teren zakładu pracy. W efekcie oddalił jego żądania.

 

Sprawa trafiła do sądu II instancji, który przyznał rację pracodawcy. W ocenie sądu, zachowanie pracownika zasługiwało na szczególną dezaprobatę i słusznie zostało zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym bardziej że na pracodawcy, jako administratorze danych osobowych pracowników, ciąży wszelka odpowiedzialność, w tym odszkodowawcza, w razie ujawnienia ich wbrew obowiązującym przepisom.

 

Po tym jak sąd II instancji oddalił apelację zwolnionego, sprawa trafiła do SN. Ten uznał, że w rozpatrywanej sprawie pracownik posłużył się dokumentami, do jakich miał dostęp. Podejrzewał, że jest dyskryminowany i chciał w ten sposób przed sądem uprawdopodobnić, że jego zarobki w odniesieniu do innych pracowników są zbyt niskie. W przypadku dyskryminacji płacowej niektóre bezprawne działania pracownika można wyłączyć lub ich winę pomniejszyć.

 

Zdaniem SN, sąd II instancji musi jeszcze raz dokonać analizy niniejszej sprawy i określić, czy doszło do dyskryminacji płacowej pracownika. Powinien też ustalić, czy przesłanie dokumentów do pełnomocnika doprowadziło do zagrożenia interesów pracodawcy.

 

Wyrok SN z 15.7.2011 r., I PK 12/11

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Posłużenie się przez pracownika przed sądem dokumentami pracodawcy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny