Polski Kongres Prawa Pracy 2013

A A A

 

Za dwa tygodnie, 26 listopada, w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy 2013, który stawia sobie za cel ocenę kondycji rynku pracy i funkcjonalności obowiązujących regulacji prawnych. Wydarzenie tworzy kolejne ogniwo cyklu kongresów prawno-gospodarczych Allerhand Summits.

Kongres stwarza unikalną płaszczyznę do rozmowy dla reprezentantów biznesu, sektora usług biznesowych, pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i władz publicznych. Gromadzi kadrę zarządzającą spółek, in-house lawyers, menadżerów i specjalistów HR, ekspertów ds. CRS, przedstawicieli kancelarii prawniczych, przedstawicieli szkół wyższych i instytutów naukowych, członków stowarzyszeń i związków zawodowych. Głos na Kongresie zabiorą m.in. minister Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr hab. Arkadiusz Sobczyk – prawnik, autor ok. 80 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii dotyczącej czasu pracy; Andrzej Radzikowski - Wiceprzewodniczący OPZZ, Jolanta Jaworska - Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, Paweł Baka z firmy Microsoft.

Uwaga zaproszonych ekspertów oraz uczestników spotkania skoncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji rynku pracy i funkcjonalności prawa. Zgromadzeni będą mieli okazję porozmawiać o funkcjonowaniu w praktyce zmian wprowadzonych w tym roku w Kodeksie pracy oraz przedyskutować reformy planowane na przyszłość. Ważnym tematem jest konflikt pomiędzy wymogami ochrony prywatności i zakazem dyskryminacji a tworzeniem nowych miejsc pracy. Brak możliwości pozyskiwania niektórych danych (np. informacje nt. karalności) od początku roku 2012 zdążył zniechęcić kilka firm obsługujących sektor finansowo-księgowy, które planowały stworzyć co najmniej 2000 nowych miejsc pracy, do wejścia na polski rynek*. Kolejnym istotnym zagadnieniem, które zostanie omówione na Kongresie są działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – korzyści dla firm, regulacje unijne nt. raportowania danych pozafinansowych, zmiany w procedurze rozpatrywania zarzutów naruszania przez przedsiębiorstwa Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych.

- W trakcie Polskiego Kongresu Prawa Pracy będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy mamy w Polsce dobre prawo pracy? –mówi Beata Faracik z Instytutu Allerhanda, organizatora spotkania – Przy obecnej polaryzacji stanowisk wobec zmian w prawie pracy bardzo potrzebna jest neutralna płaszczyzna umożliwiająca merytoryczną i spokojną dyskusję wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

Rejestracja na Kongres możliwa jest poprzez stronę www.prawopracy.allerhand.pl, gdzie dostępna jest agenda spotkania, sylwetki prelegentów oraz szczegóły programowe.

Swoistym dopełnieniem Kongresu będą odbywające się następnego dnia tj. 27 listopada anglojęzyczne warsztaty “ CSR & Human Rights – A Game Changer! ” poświęcone najnowszym trendom w CSR, zmieniającym się oczekiwaniom odnośnie praw człowieka oraz obowiązkom i szansom dla biznesu wynikającym z Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Więcej informacji na stronie: http://training.allerhand.pl/szkolenie/csr-human-rights-a-game-changer/

Patronat honorowy: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Państwowa Inspekcja Pracy, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcyw Rzeczypospolitej Polskiej, Association of Business Service Leaders in Poland, Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Okręgowa Izba Radów Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgowa Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Pro Progressio.

Partnerzy Kongresu: kancelaria prawnicza Magnusson, kancelaria prawnicza A. Sobczyk i Współpracownicy, HAYS Poland sp. z o. o., ARC Consulting

Patroni medialni: C.H.Beck, Dziennik Gazeta Prawna, karieraprawnika.pl, korporacyjnie.pl, MIDA, Palestra, PAP Biznes, polskiprawnik.pl; praca.pl; prawowity.pl, serwisprawa.pl, wGospodarce.pl, CSRinfo.org, odpowiedzialnybiznes.pl, outsourcing portal, Outsourcing & More, Podatnik.info.

Instytut Allerhanda jest niezależnym think tankiem oraz ośrodkiem studiów prawnych z siedzibą w Krakowie, który specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości, a także prawach człowieka w kontekście biznesu. W ramach Instytutu Allerhanda działają sekcje naukowe, których zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań w wybranych dziedzinach prawa oraz grupy robocze pracujące zadaniowo, m.in. eksperci Instytutu konsultują projekty polskich i europejskich aktów legislacyjnych. Instytut jest organizatorem konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu prawa oraz prestiżowego cyklu ogólnokrajowych kongresów tematycznych Allerhand Summits (http://www.kongresy.allerhand.pl/), których ambicją jest wypracowywanie rozwiązań usprawniających działanie polskiego systemu prawa i gospodarki.

* dane za ABSL (http://www.absl.pl) , Puls Biznesu, 14.05.2013.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Polski Kongres Prawa Pracy 2013
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny