Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją

A A A

Trybunał Konstytucyjny uznał, że opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest zgodne z Konstytucją RP.

Oznacza to obowiązek odprowadzania przez pracodawców zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego rodzaju świadczeń. Nie wszystkie tego rodzaju świadczenia podlegają jednak opodatkowaniu. Aby do tego doszło, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki:
a) świadczenie musi być przyznawane za zgodą pracownika, tj. pracownik korzysta z niego dobrowolnie; b) świadczenie musi być przyznawane w interesie pracownika i powodować po jego stronie zwiększenie aktywów lub uniknięcie wydatków; c) korzyść uzyskiwana w związku z przyznaniem świadczenia musi być wymierna i przypisana konkretnemu pracownikowi.

Wyrok TK potwierdza zgodność z Konstytucją RP powszechnie stosowanej praktyki polegającej na odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom. Praktyka taka wykształciła się wskutek stanowiska konsekwentnie prezentowanego przez organy podatkowe, zgodnie z którym tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniosek TK należy uznać za uzasadniony, w szczególności biorąc pod uwagę powstanie przychodu po stronie pracownika. Na to właśnie, jako na jeden z podstawowych warunków opodatkowania świadczenia, zwraca uwagę TK. Jednocześnie jednak takie stanowisko może powodować wątpliwości, które spośród świadczeń podlegają opodatkowaniu, a które nie. Nadal aktualne pozostają również problemy dotyczące ustalania wartości poszczególnych nieodpłatnych świadczeń niepieniężnych, a co za tym idzie – wysokości odprowadzanych od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wyrok TK z 8.7.2014 r., K 7/13

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny