Ograniczona kontrola byłego pracownika

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, zakaz konkurencji nie może oznaczać obowiązku informowania byłej firmy o wszystkich swoich planach.

 

Kwestia ta wynikła w sprawie Jarosława W., który zawarł ze swoją firmą umowę o zakazie konkurencji. Na podstawie § 7 ust. 1 tej umowy zobowiązał się do niezwłocznego zgłaszania w formie pisemnej każdego konfliktu interesów przeszkadzającego, utrudniającego lub uniemożliwiającego mu wykonywanie obowiązków w czasie trwania umowy o pracę. Natomiast na podstawie § 7 ust. 2 po rozstaniu z firmą w okresie trwania zakazu konkurencji – przed podjęciem pracy w nowym miejscu lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – miał również informować pisemnie byłego pracodawcę o planowanym miejscu pracy lub przedmiocie działalności gospodarczej.

 

Pod koniec grudnia 2002 r. Jarosław W. złożył wypowiedzenie, a w kilka dni po rozwiązaniu stosunku pracy zatrudnił się w konkurencyjnej firmie. Były pracodawca zażądał wypłaty odszkodowania przewidzianego w umowie i sprawa znalazła się w sądzie.

 

Sąd I instancji uznał, że Jarosław W. nie złamał umowy, bo firma nie wywiązała się z obowiązku wypłacenia mu odszkodowania za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej.

 

Następnie sprawa trafiła do sądu II instancji, który stwierdził, że SO błędnie zinterpretował przepis, w myśl którego pracownik miał otrzymywać odszkodowanie „za każdy miesiąc niepodejmowania działalności konkurencyjnej”, czyli dopiero po upływie kolejnego miesiąca, gdy pracodawca mógł się przekonać, czy zainteresowany rzeczywiście powstrzymywał się w tym czasie od działalności konkurencyjnej, a nie z góry – jak przyjął SO. Uznał więc, że Jarosław W. ma obowiązek zapłaty kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji. Sąd apelacyjny za niezgodne z prawem uznał to, że pracownik po rozstaniu z firmą przed podjęciem jakiegokolwiek zatrudnienia w nowym miejscu lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w okresie zakazu konkurencji musiał poinformować o tym byłego pracodawcę. Zdaniem sądu takie zobowiązanie, zagrożone karą umowną w razie jego niewykonania, godziło w prawo pracownika do zachowania w tajemnicy swoich spraw osobistych i planów zawodowych. Dotyczyło bowiem obowiązku informowania nie o zamiarach podjęcia działalności konkurencyjnej, ale o wszelkich planach zawodowych byłego pracownika. Wykraczało więc poza zakres umowy o zakazie konkurencji.

 

Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne obu stron.

 

Wyrok SN z 23.1.2008 r., II PK 127/07

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ograniczona kontrola byłego pracownika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny