Odwołanie urzędnika się do sądu od negatywnej oceny okresowej

A A A

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, zatrudniony w gminie urzędnik może odwołać się od decyzji pracodawcy do sądu pracy dopiero po otrzymaniu drugiej negatywnej oceny i zwolnieniu go z pracy.

 

Sprawa dotyczyła urzędnika zatrudnionego w gminie, który otrzymał od bezpośredniego przełożonego negatywną ocenę okresową. Ocena ta dotyczyła wywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku. Urzędnik od tej oceny odwołał się do kierownika urzędu, który jednak przychylił się do oceny dokonanej przez jego bezpośredniego przełożonego. Następnie pracownik postanowił odwołać się do sądu pracy, żądając uchylenia tej oceny.

 

Sąd I instancji wskazał, że przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie przewidują możliwości odwołania się do sądu od negatywnej oceny okresowej i na tej podstawie odrzucił pozew urzędnika.

 

Pracownik złożył zażalenie do sądu apelacyjnego. Argumentował, że przepisy ustawy o służbie cywilnej przewidują możliwość odwołania się do sądu. Przekonywał, że nieobjęcie taką możliwością pracowników samorządowych jest luką w prawie. Ponadto wskazał, że negatywna ocena okresowa niezweryfikowana w postępowaniu sądowym narusza konstytucyjne prawo do ochrony dobrego imienia. Przewidzianym w Konstytucji RP środkiem ochrony dobrego imienia jest droga sądowa i akt rangi ustawowej, przekonywał urzędnik, nie może tej drogi zamknąć.

 

Zdaniem sądu II instancji ustawodawca działał racjonalnie. Wskazał, że istnieje możliwość odwołania się pracownika samorządu do sądu, musi być ona jednak poprzedzona wydaniem dwóch negatywnych ocen okresowych. W takim przypadku następuje automatyczne rozwiązanie stosunku pracy z samorządowcem, od czego może się on odwołać do sądu pracy. Sąd apelacyjny oddalił więc zażalenie pracownika.

 

Rozpatrując skargę kasacyjną urzędnika, SN wskazał, że pracownikowi samorządowemu przysługuje odwołanie od negatywnej oceny do sądu cywilnego. Uznał, że brak w ustawie o pracownikach samorządowych (tak jak jest to w ustawie o służbie cywilnej) przepisu umożliwiającego odwołanie się do sądu urzędnika, który otrzymuje negatywną ocenę, nie oznacza niedopuszczalności drogi sądowej. Uznał równocześnie, że na tym etapie postępowania nie jest w stanie rozstrzygnąć kwestii zasadności roszczenia pracownika. Uchylił więc zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji.

 

Postanowienie SN z 4.2.2009 r., II PK 226/08

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odwołanie urzędnika się do sądu od negatywnej oceny okresowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny