Odpowiedzialność za niezapłacone składki do ZUS

A A A

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że ZUS może mieć problemy z egzekucją zaległych składek na ubezpieczenie społeczne od członków zarządu spółki, jeśli decyzja będzie wydana każdej osobie oddzielnie.

 

Po tym jak spółka z o.o. popadła w kłopoty finansowe, ZUS w 2005 r. wydał decyzję, że jeden z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne za okres od listopada 2001 r. do stycznia 2002 r. Łączna kwota zaległości wraz z odsetkami wyniosła prawie 70 000 zł. Takie same odrębne decyzje ZUS wydał także pozostałym członkom zarządu spółki. Ubezpieczeni odwołali się od tej decyzji do sądu, który odwołania rozpatrywał łącznie.

 

Sąd nie podzielił wątpliwości skarżących, ponieważ ZUS przedstawił dokumenty potwierdzające problemy z dostarczeniem tytułu egzekucyjnego. Na ich podstawie sąd uznał, że nie ma żadnych powodów do tego, żeby członkowie uchylali się od zapłacenia długów.

 

Skarżący wnieśli apelację. Po tym jak sąd II instancji nie zgodził się z ich argumentami, złożyli skargę kasacyjną do SN. Wskazali, że ZUS wydał decyzję wobec każdego z członków zarządu osobno, co praktycznie wyklucza możliwość egzekucji. Ich pełnomocnik przekonywał, że wydanie przez ZUS odrębnych decyzji jest niezgodne z zasadą solidarności.

 

Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną za zasadną. Stwierdził, że decyzja ZUS w sprawie zaległości musi być zgodna z art. 116 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zakład jest zobowiązany do przestrzegania zasady odpowiedzialności solidarnej. Wydanie jednej decyzji ma znaczenie przy ściąganiu długu. W przypadku kilku decyzji w jednej sprawie nie wiadomo, kto i jakiej wysokości miałby zapłacić zaległe składki.

 

Wyrok z 3.3.2011 r., II UK 307/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odpowiedzialność za niezapłacone składki do ZUS
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny