Odpowiedzialność pracownika za szkody spowodowane używaniem sprzętu służbowego do celów prywatnych

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę, którą wyrządził pracodawcy, korzystając ze sprzętu służbowego do celów prywatnych (np. prowadząc prywatne rozmowy ze służbowego telefonu). Pracownik mógłby się uwolnić od odpowiedzialności, gdyby wykazał, że szkoda powstała w związku z używaniem sprzętu (np. telefonu) w celach służbowych.

Sąd Najwyższy podkreślił, że pracownik umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę, używając telefonu do celów prywatnych, a co za tym idzie – ponosi za nią odpowiedzialność w pełnej wysokości. Nie ma uzasadnienia przerzucanie w tym przypadku ryzyka i odpowiedzialności na pracodawcę oraz powoływanie się na art. 117 § 2 KP. Zgodnie z tym przepisem pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę powstałą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. Nie można jednak przerzucać na pracodawcę ryzyka ponoszenia kosztów używania przez pracownika sprzętu służbowego do celów prywatnych (w tym przypadku kosztów prywatnych połączeń telefonicznych pracownika). Nie jest to bowiem działanie w ramach ryzyka pracodawcy, jako że nie jest związane z działalnością pracodawcy, lecz jest wykonywane w celach prywatnych pracownika. Inaczej byłoby, gdyby pracownik wykazał, że realizował wyłącznie połączenia służbowe, w interesie i na rzecz pracodawcy. Wówczas, przy założeniu działania przez pracownika w dobrej wierze, można byłoby mówić o ryzyku pracodawcy. Jednak i w tym przypadku pracownik powinien ponieść odpowiedzialność, gdyby okazało się, że świadomie działał na szkodę pracodawcy. Wykonywanie prywatnych rozmów telefonicznych w omawianej sprawie nie było również działaniem pracownika w granicach dopuszczalnego ryzyka. Pracownik był świadomy zarówno swojego działania, jak i skutków tego działania, w postaci powstania szkody po stronie pracodawcy. Tym bardziej że korzystał z telefonu do celów prywatnych w sposób powtarzalny i częsty, powodując powstanie rachunku w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie (kilkadziesiąt razy większego niż przeciętny miesięczny rachunek za telefon w przypadku innych pracowników). Nie można wreszcie mówić o przyczynieniu się przez pracodawcę do powstania szkody (art. 117 § 1 KP), z uwagi na niepoinformowanie pracownika o planie taryfowym. Szkoda powstała bowiem w wyniku działań podejmowanych przez pracownika w celach prywatnych, niezwiązanych z działalnością pracodawcy.

Wyrok SN z 22.3.2016 r., II PK 31/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odpowiedzialność pracownika za szkody spowodowane używaniem sprzętu służbowego do celów prywatnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny