Ochrona przedemerytalna

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę również pracownikowi, któremu do emerytury pomostowej brakuje nie więcej niż 4 lata.

 

Sprawa dotyczyła kierowcy karetki reanimacyjnej w szpitalu, który został zwolniony z pracy na 2 lata przed osiągnięciem przez niego prawa do emerytury pomostowej. Przed sądem I instancji ustalono, że powód nieprzerwanie przez okres 17 lat wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kiedy reforma emerytalna weszła w życie, posiadał w sumie ponad 29 lat składkowych i nieskładkowych. Z kolei w momencie zwolnienia miał już ukończone 58 lat, a jego łączny staż ubezpieczeniowy wynosił ponad 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

 

Zdaniem sądu w okresie wypowiedzenia wykonujący pracę szczególnie niebezpieczną był już zatem objęty ochroną przedemerytalną określoną w art. 39 KP. Do nabycia prawa do emerytury pomostowej po osiągnięciu 60 lat brakowało mu bowiem 2 lata. W efekcie sąd I instancji orzekł o przywróceniu zainteresowanego do pracy. Podobnego zdania był również sąd II instancji, do którego trafiła apelacja pracodawcy. Stwierdzono bowiem, że obniżony wiek określony w ustawie o emeryturze pomostowej jest dla tej grupy osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze normalnym okresem zakończenia aktywności zawodowej. Oznacza to, że w stosunku do pracowników mających prawo do emerytury pomostowej okres ochronny należy liczyć w odniesieniu do terminu przejścia na to świadczenie.

 

Do SN wpłynęła skarga kasacyjna. Ten jednak – po zbadaniu sprawy – ją oddalił. Wskazał, że zakaz wypowiadania stosunku pracy ma wymiar indywidualny i odnosi się do wieku umożliwiającego konkretnemu pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury. Jednocześnie podkreślił, że zatrudniony osiąga przewidziany wiek tylko jeden raz, a tym samym ochrona nie może być ruchoma. W przeciwnym razie powstałby bowiem stan niepewności co do okresu obowiązywania zakazu wypowiadania umowy o pracę.

 

Wyrok SN z 6.12.2012 r., I PK 145/12

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona przedemerytalna
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny