Ochrona przedemerytalna w przypadku umowy na czas określony

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony podlega ochronie przedemerytalnej, nawet jeśli zawarta umowa wygasa przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Sąd Najwyższy uznał, że art. 39 KP zakazuje wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, mimo że została ona zawarta na czas upływający przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego. W ocenie sądu stosowanie regulacji ochrony przedemerytalnej względem pracownika jest zależne od spełnienia przez nią jedynie dwóch warunków. Pierwszym jest osiągnięcie wieku przedemerytalnego (tj. wieku, który jest krótszy od wieku emerytalnego o cztery lata), drugim zaś jest legitymowanie się odpowiednim okresem zatrudnienia (stażem emerytalnym), który umożliwia uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Komentowane orzeczenie stanowi odejście od dotychczasowej linii orzeczniczej, zgodnie z którą pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, rozwiązującą się przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego, nie może podlegać ochronie przedemerytalnej (zob. wyrok SN z 27.7.2011 r., II PK 20/11, Legalis). Takie stanowisko SN budzi wątpliwości, w szczególności w świetle celu art. 39 KP. Celem tym jest ochrona pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę i zagwarantowanie mu możliwości uzyskania uprawnień emerytalnych, bez konieczności poszukiwania zatrudnienia u innego pracodawcy. Przyznanie ochrony jest zatem uzasadnione w takich przypadkach, gdy kontynuowanie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy (zgodnie z umową o pracę wiążącą go z tym pracodawcą) pozwoli pracownikowi na osiągnięcie wieku emerytalnego i odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, a w konsekwencji na uzyskanie prawa do emerytury. W przypadku umowy o pracę na czas określony rozwiązującej się przed dniem nabycia tych uprawnień nie ma takiej możliwości – wszak umowa rozwiąże się przed nabyciem tych uprawnień. Wydłużanie tej umowy przez przyznanie pracownikowi ochrony jest nakładaniem nieuzasadnionych obciążeń na pracodawcę, które nie znajduje uzasadnienia w treści przepisu, jak odbywa się to np. w przypadku kobiet w ciąży, gdy ustawodawca wyraźnie przewidział wydłużenie czasu trwania umowy na czas określony do dnia porodu. W przypadku ochrony przedemerytalnej Kodeks pracy nie przewiduje takiej regulacji.

Wyrok SN z 18.12.2014 r., II PK 50/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona przedemerytalna w przypadku umowy na czas określony
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny