Nowe ułatwienia dla pracodawców od 1.1.2015 r.

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedłożony przez Ministra Gospodarki, mający na celu uproszczenie obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 8.7.2014 r. projekt trafił do Sejmu, druk 2606. 22.7.2014 r. odbyło się jego pierwsze czytanie. Nowe rozwiązania mają za zadanie usprawnienie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to czwarty pakiet tzw. rozwiązań deregulacyjnych, który stanowi kontynuację poprzednich działań legislacyjnych rządu, mających na celu uproszczenie i ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej. W stosunku do pracodawców, przewiduje się wprowadzenie takich rozwiązań jak m.in. umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego wydanego na potrzeby poprzedniego pracodawcy czy też ryczałtowe rozliczanie nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu pracodawcy do celów prywatnych.

Rozwiązany ma zostać również problem trudności określenia wysokości nieodpłatnego świadczenia, jakie powstaje po stronie pracownika w związku z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Planuje się zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tego tytułu. Rząd podkreśla, że ryczałt stanowi prostsze rozwiązanie, które ma ułatwić podatnikowi rozliczenie wykorzystania auta do celów prywatnych i będzie sprzyjało rzetelnemu ujawnieniu tego przychodu w zeznaniu podatkowym. Ponadto, organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników.

Projekt rządu przewiduje również zniesienie obowiązku płatnika sprawdzania do 30 kwietnia każdego roku prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara w wysokości 5 tys. złotych za niesprawdzenie tych danych przez płatnika.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1.1.2015 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe ułatwienia dla pracodawców od 1.1.2015 r.
Agnieszka Fedor (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny