Nocleg w kabinie a obowiązek zapewnienia darmowego noclegu

A A A

Zdaniem SN zapewnienie pracownikowi kierowcy samochodu ciężarowego wykonującemu przewóz towarów w transporcie międzynarodowym miejsca do spania w kabinie pojazdu nie stanowi zapewnienia darmowego noclegu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bud­żetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. poz. 167). W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi koszty noclegu lub wypłacić ryczałt za nocleg na zasadach określonych w przepisach ww. rozporządzenia.

Prezentowana uchwała w sposób jednoznaczny rozstrzyga kwestię, która była do tej pory sporna w doktrynie i orzecznictwie SN. Spotykało się zarówno pogląd, zgodnie z którym zapewnienie pracownikowi noclegu w kabinie ciężarówki czyniło zadość obowiązkowi zapewnienia darmowego noclegu, jak i pogląd analogiczny do wyrażonego w komentowanej uchwale, zgodnie z którym nie jest to równoznaczne z zapewnieniem darmowego noclegu. Pogląd taki jest jednak dość restrykcyjny i pociąga za sobą daleko idące konsekwencje finansowe dla pracodawców. Szczególnie że w komentowanej uchwale SN nie ograniczył czasowo możliwości dochodzenia roszczeń, co oznacza w praktyce, że pracownicy mogą dochodzić zapłaty ryczałtu za noclegi za okres nawet 3 lat wstecz. Wątpliwości budzi również konstytucyjność takiego rozwiązania, zgodnie z którym obowiązek zapewnienia pracownikowi noclegu oraz wypłaty na jego rzecz określonych świadczeń z tym związanych jest nakładany na pracodawcę w drodze rozporządzenia (a więc przepisu niemającego rangi przepisu ustawowego). Artykuł 775 KP, na podstawie którego wydane zostało przedmiotowe rozporządzenie, został bowiem sformułowany w sposób ogólny i nie zawiera wyraźnej podstawy do nałożenia na pracodawcę tego rodzaju obowiązków w drodze rozporządzenia.

Uchwała SN (7) z 12.6.2014 r., II PZP 1/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nocleg w kabinie a obowiązek zapewnienia darmowego noclegu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny