Nieznaczne przekroczenie terminu przy zwolnieniu dyscyplinarnym

A A A

W ocenie SN, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika było uzasadnione, ale nastąpiło z nieznacznym przekroczeniem miesięcznego terminu na jego dokonanie, sąd może oddalić powództwo o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, jeżeli uzna, że jego uwzględnienie byłoby w konkretnych okolicznościach nieuzasadnione. Sąd powinien uzasadnić, dlaczego przekroczenie terminu zostało zakwalifikowane jako nieznaczne i dlaczego uwzględnienie powództwa byłoby nieuzasadnione.

Pogląd o dopuszczalności stosowania art. 8 KP i oddalenia na tej podstawie powództwa pracownika o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie w sytuacji, w której rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia było uzasadnione, ale nastąpiło z przekroczeniem miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 52 § 2 KP, był już wcześniej prezentowany w orzecznictwie SN (por. wyroki z 22.9.2004 r., I PK 466/03, Legalis oraz z 2.10.2003 r., I PK 427/02, OSNP Nr 19/2004, poz. 330). Zależy to oczywiście od okoliczności konkretnej sprawy, ponieważ art. 8 KP nie zawiera ogólnej reguły dopuszczającej oddalenie powództwa pracownika, a jedynie umożliwia ocenę roszczeń z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego celu tych roszczeń. W omawianym przypadku sprowadza się to do oceny dwóch wartości: wyciągnięcia konsekwencji wobec pracownika dopuszczającego się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych z jednej strony i udzielenia ochrony pracownikowi z powodu popełnienia uchybień formalnych (przekroczenia terminu) przez pracodawcę z drugiej strony. W zależności od tego, która z tych wartości zostanie uznana przez sąd za ważniejszą i bardziej zasługującą na ochronę w konkretnej sprawie, takie będzie rozstrzygnięcie. Jeżeli, tak jak w komentowanej sprawie, uchybienie terminowi na rozwiązanie umowy wynika wyłącznie z celowego działania pracownika, który świadomie zwlekał z odebraniem przesyłki, niezasadne byłoby przyznawanie mu ochrony. Ważniejszą wartością jest w takim przypadku wyciągnięcie konsekwencji z tytułu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. I dlatego uzasadnione jest oddalenie powództwa.

Wyrok SN z 2.12.2014 r., I PK 113/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nieznaczne przekroczenie terminu przy zwolnieniu dyscyplinarnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny