Nieustalenie odszkodowania a nieważność umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, nieustalenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy odszkodowania lub ustalenie odszkodowania w wysokości niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów nie powoduje nieważności takiej umowy. Postanowienie umowy niezgodne z przepisami Kodeksu pracy zostaje zastąpione odpowiednim przepisem tego aktu.

Zgodnie z art. 1012 § 1 KP, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy określa się w szczególności wysokość odszkodowania należnego pracownikowi w związku z obowiązkiem powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej względem pracodawcy. Zgodnie z § 3 tego przepisu odszkodowanie to nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Komentowane orzeczenie potwierdza, że nieokreślenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy odszkodowania lub określenie go w wysokości niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów powoływanych powyżej nie powoduje nieważności takiej umowy. W takim przypadku stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w minimalnej wysokości określonej w tych przepisach.

Mimo że podobny pogląd był już wcześniej wyrażany w innych orzeczeniach SN (por. wyrok z 17.12.2001 r., I PKN 742/00, OSNP Nr 24/2003, poz. 588 oraz uchwała SN z 3.12.2003 r., III PZP 16/03, MoPr, Nr 7/2004, s. 1), w doktrynie pojawiają się również poglądy przeciwne. Podnosi się mianowicie, że ustalenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy odszkodowania w wysokości niższej niż ustawowa powoduje nieważność takiej umowy w rozumieniu art. 58 KC. Komentowane orzeczenie ma istotne znaczenie w tym sporze. Sąd Najwyższy zwraca uwagę na semiimperatywny charakter art. 1012 § 3 KP, co oznacza, że przepis ten wyznacza minimalny standard dotyczący wysokości odszkodowania. W konsekwencji w sytuacji nieokreślenia odszkodowania w umowie lub określenia go w wysokości niższej niż ustawowa automatycznie stosuje się ten przepis. Nie stosuje się natomiast sankcji nieważności. Nie zmienia to oczywiście faktu, że należy prawidłowo określać w umowie wysokość odszkodowania, co pozwoli uniknąć ryzyka kwestionowania takiej umowy przed sądem.

Wyrok SN z 22.7.2015 r., I PK 252/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nieustalenie odszkodowania a nieważność umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny