Niepoinformowanie o nieobecności a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

A A A

Zdaniem SN, pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy o przyczynie oraz przewidywanym czasie trwania nieobecności w pracy niezwłocznie, najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie, jeśli nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, mogące uzasadniać nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania pracodawcy o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności, najpóźniej w drugim dniu tej nieobecności. Sformułowanie „do drugiego dnia nieobecności” wyznacza jedynie maksymalny termin, w którym informacja o nieobecności powinna zostać przekazana pracodawcy (gdyby niemożliwe było przekazanie jej niezwłocznie). Nie uzasadnia celowego zwlekania z przekazaniem tej informacji do drugiego dnia nieobecności. Takie działanie pracownika oznacza niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pracodawcy o przyczynie i czasie trwania nieobecności w terminie i może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W szczególności wówczas, gdy pracodawca będzie w stanie wykazać, że ta zwłoka ze strony pracownika doprowadziła do naruszenia interesów pracodawcy (np. w związku z trudnościami ze zorganizowaniem procesu pracy i opóźnieniami w realizacji zamówień, które można byłoby zrealizować w terminie, gdyby pracownik wcześniej przekazał informację o nieobecności).

 

Użycie sformułowania „niezwłocznie, a najpóźniej w drugim dniu nieobecności” oznacza, że terminem na poinformowanie pracodawcy o nieobecności nie jest „drugi dzień nieobecności”, jak to jest powszechnie interpretowane. Jeżeli pracownik ma możliwość przekazania takiej informacji niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o nieobecności, a mimo to nie zrobi tego i poinformuje pracodawcę dopiero w drugim dniu nieobecności, to będzie to naruszenie ww. terminu i niedopełnienie ciążącego na pracowniku obowiązku. To z kolei już od dawna jest traktowane w orzecznictwie SN jako okoliczność uprawniająca pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia, w trybie art. 52 KP (np. wyroki SN z 15.3.1977 r., I PRN 21/77, Legalis oraz z 20.12.2013 r., II PK 81/13, www.sn.pl).

Wyrok SN z 20.10.2015 r., III PK 8/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Niepoinformowanie o nieobecności a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny