Konferencja naukowa pt. Pracodawca w przededniu reformy ochrony danych osobowych z bagażem dotychczasowych ciężarów i wątpliwości

- sprawozdanie

A A A

W budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 3.3.2016 r. odbyła się konferencja pt. Pracodawca w przededniu reformy ochrony danych osobowych z bagażem dotychczasowych ciężarów i wątpliwości, organizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Celem konferencji było przybliżenie tematyki związanej z tą rozwijającą się gałęzią prawa, jaką jest prawo ochrony danych osobowych.

Na konferencję przybyło ponad 200 uczestników, w tym: adwokaci, radcowie prawni, przedstawiciele pracodawców, aplikanci zawodów prawniczych oraz studenci studiów prawniczych.

Konferencji patronowali prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Okręgowa Rada Radców Prawnych w Krakowie oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Konferencję otworzył Jego Magnificencja Rektor UJ, prof. dr hab. Med. Wojciech Nowak. Następnie r.pr. Michalina Nowokuńska, Dziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych, przywitała wszystkich w imieniu Rady. Profesor dr hab. Arkadiusz Sobczyk w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił problem charakteru prawnego prawa ochrony danych osobowych.

Konferencja przebiegła w trzech panelach. Pierwszy panel został poświęcony projektowanym zmianom w prawie UE. Od 2012 r. toczą się pracę nad nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, obecnie prace zmierzają ku końcowi. Prelegenci porównywali obowiązujące przepisy z projektowanymi rozwiązaniami, a także starali się pokazać, jakie zmiany w prawie polskim będą konieczne celem dostosowania do nowych rozwiązań europejskich. W panelu uczestniczyli: Monika Krasińska (GIODO), Michał Czerniawski (Ministerstwo Cyfryzacji), dr Paweł Litwiński (IA), dr Daniel Książek (WPiA UJ), Magdalena Piech (Konfederacja Lewiatan). Drugi panel, pt. Prywatność pracownika a nowe technologie, dotyczył kontrolowania pracownika przez pracodawcę, za pomocą monitoringu, kontroli służbowego telefonu i poczty elektronicznej, geolokalizacji itp. Tematyka ta budzi ogromne kontrowersje wśród prawników, ponieważ w polskim systemie prawnym brakuje ram do stosowania tego typu instrumentów. Panel ten miał na celu wskazanie, kiedy kontrola jest legalna, a kiedy traci ten przymiot. Do panelistów należeli: prof. dr hab. Paweł Fajgielski (WPiA KUL), dr Dominika Dörre-Kolasa (WPiA UJ), dr Dominik Lubasz (WPiA UŁ), dr Grażyna Spytek-Bandurska (Konfederacja Lewiatan), dr Ewa Kulesza (WPiA UŁ). Obrady zakończył panel dotyczący bezpieczeństwa transgranicznych przesyłów danych osobowych. W tym zakresie poruszono z perspektywy praktyki kwestie związane: z tworzeniem wiążących reguł korporacyjnych, standardów przesyłów określonych w orzecznictwie TSUE, ochroną danych w państwach trzecich. W panelu wzięli udział: Piotr Drobek (GIODO), Damian Karwala, (DLA Piper), Izabela Kowalczuk- -Pakuła (Bird&Bird), dr Marcin Wujczyk (WPiA UJ), Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), dr hab. Krzysztof Walczak (UW WZ).

Zamysłem organizatorów było, aby poruszana w trakcie obrad problematyka możliwie szeroko odzwierciedlała przedmiot aktualnych badań i dociekań naukowych, a jednocześnie poruszała zagadnienia o istotnym znaczeniu praktycznym, zgodnie z przyjętą formułą „między teorią a praktyką”.

 

Jakub Grygutis

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Konferencja naukowa pt. Pracodawca w przededniu reformy ochrony danych osobowych z bagażem dotychczasowych ciężarów i wątpliwości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny