Gotowość do wykonywania pracy

A A A

Pracownik domagający się od pracodawcy zapłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do wykonywania pracy (art. 81 § 1 KP) powinien w sposób aktywny i systematyczny manifestować wobec pracodawcy swoją gotowość do wykonywania pracy przez cały okres, za który dochodzone jest wynagrodzenie. Wymaga to od niego systematycznego lub periodycznego powiadamiania pracodawcy w szczególności o miejscu przebywania oraz możliwych sposobach wezwania pracownika do świadczenia pracy. Pracownik powinien to czynić w formach dostatecznie informujących pracodawcę o jego gotowości do wykonywania pracy. Powinien to czynić przynajmniej raz w miesiącu, domagając się zapłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do wykonywania pracy, które powinno być wypłacane w terminie oraz na zasadach analogicznych jak wynagrodzenie za pracę. Potwierdzanie gotowości do wykonywania pracy nie może ograniczać się do biernego oczekiwania na wezwanie pracodawcy do świadczenia pracy. Również jednorazowe lub sporadyczne deklarowanie przez pracownika gotowości do wykonywania pracy nie stanowi wystarczającego dowodu na pozostawanie w stałej gotowości do wykonywania pracy.

Komentowany wyrok w istotny sposób porządkuje przesłanki zastosowania art. 81 § 1 KP. Przesłanką zastosowania tego przepisu jest z jednej strony niewykonywanie przez pracownika pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i niezależnych od pracownika, a z drugiej strony – pozostawanie przez pracownika w gotowości do wykonywania pracy. Gotowość do wykonywania pracy jest rozumiana jako gotowość natychmiastowego podjęcia i świadczenia przez pracownika pracy w wyznaczonym miejscu i czasie, na każde wezwanie pracodawcy. Zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu (art. 6 KC) to na pracowniku ciąży obowiązek wykazania istnienia tych przesłanek, skoro to pracownik wywodzi z nich określone skutki prawne, domagając się zapłaty wynagrodzenia. W szczególności zatem to pracownik ma obowiązek wykazania, że przez cały okres, za który domaga się wynagrodzenia, faktycznie pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Wyrok SN z 14.10.2013 r., II PK 16/13

 

r.pr. Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Robert Stępień, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Gotowość do wykonywania pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny