Dodatek funkcyjny również dla przedszkolanek

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, wychowawca grupy przedszkolnej ma prawo do takiego samego dodatku funkcyjnego jak nauczyciel wychowawca w szkole.

 

Kwestia ta wynikła w sprawie dwóch przedszkolanek, które domagały się od przedszkola, w którym pracowały, zapłaty dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. Twierdziły, że należy im się on na podstawie § 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. Nr 22, poz. 181). Na podstawie tego przepisu do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Przedszkolanki uważały, że takie określenie obejmuje też wychowawców oddziałów przedszkolnych. Na tej podstawie powódki obliczyły, że za lata 2005–2007 należy im się po 2,5 tys. zł wyrównania.

 

Sąd I instancji zasądził żądane kwoty. Stwierdził, że do 2005 r. obie wychowawczynie pobierały dodatek funkcyjny. Wypłata dodatku została wstrzymana właśnie ze względu na treść zmienionego wtedy rozporządzenia oraz opinii prawnych wydanych przez Ministerstwo Edukacji, które twierdziło w nich, że w przeciwieństwie do nauczycieli szkół nauczycielom przedszkoli dodatek funkcyjny nie przysługuje. Sąd I instancji uznał, że zakresy zadań, jakie realizują nauczyciel-wychowawca w szkole i nauczyciel-wychowawca w przedszkolu, są zbieżne. Obejmują bowiem: przygotowanie programów nauczania, wybór programu wychowania, podręcznika, organizowania współpracy z rodzicami, zebrań, dokonywanie obserwacji pedagogicznej dzieci. Wobec tego odebranie wychowawcom przedszkolnym prawa do pobierania dodatku stanowi nieuzasadnioną dyskryminację.

 

Natomiast sąd II instancji wskazał, że z jednej strony trzeba brać pod uwagę przepisy Karty Nauczyciela z 26.1.1982 r. (t.jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., dalej jako: Karta) i zasadę, że przyjęte tam określenia dotyczą zarówno nauczycieli w szkole, jak i w przedszkolu. Z drugiej strony, przepisy rozporządzenia – ponieważ dotyczą wynagrodzenia – powinny być interpretowane ściśle. W związku z tymi wątpliwościami sąd ten zwrócił się o rozstrzygnięcie do SN.

 

Sąd Najwyższy stwierdził, że określenie wychowawca klasy wskazane w rozporządzeniu obejmuje zarówno nauczyciela w przedszkolu, jak i nauczyciela w szkole. W uzasadnieniu wskazał, że wątpliwość powstała dopiero na tle rozporządzenia z 2005 r., bo poprzednie akty prawne dotyczące wynagrodzenia obejmowały obie grupy nauczycieli. Sąd podkreślił, że uchwała została podjęta po dokonaniu analizy systemowej Karty, z której jednoznacznie wynika, że prawa i obowiązki nauczycieli przedszkolnych są również objęte jej regulacją na równi z prawami i obowiązkami nauczycieli szkolnych. Kolejne sformułowania Karty odnoszą się zarówno do przedszkola, jak i szkoły – ustawa nie posługuje się pojęciem klasy, tylko oddziału, nie ma też w niej definicji wychowawcy. Dlatego SN stwierdził, że pojęcia wychowawca i klasa zawarte w rozporządzeniu powinny być wykładane systemowo, ponieważ dotyczą tych samych zajęć i funkcji. A to prowadzi do wniosku, że za ich sprawowanie należą się takie same dodatki funkcyjne.

 

Uchwała SN z 8.7.2008 r., I PZP 3/08

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dodatek funkcyjny również dla przedszkolanek
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny