Ciąża a uchylenie się od skutków niekorzystnego oświadczenia woli

A A A

Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownica, która w momencie składania odmowy przyjęcia nowych warunków pracy nie była w ciąży, nie może powoływać się na błąd jako wadę swojego oświadczenia w tej sprawie.

 

Pracodawca 13.12.2006 r. wypowiedział pracownicy umowę o pracę w części dotyczącej miejsca wykonywania pracy. Było to uzasadnione przeniesieniem części działalności do nowego magazynu. Pracownicy zaproponowano zatrudnienie w nowym miejscu. Ta jednak 7.2.2007 r. złożyła oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. W ten sposób wyraziła dorozumianą zgodę na rozwiązanie umowy o pracę, co nastąpiło 31.3.2007 r. Pismem z 13.8.2007 r. pracownica wniosła o cofnięcie wypowiedzenia warunków umowy o pracę ze względu na to, że w dniu rozwiązania umowy o pracę była w ciąży, o czym wtedy jeszcze nie wiedziała. Jednocześnie zaznaczyła, że uchyla się od skutków swojego oświadczenia wyrażającego zgodę na rozwiązanie umowy o pracę jako złożonego pod wpływem błędu co do istotnych okoliczności wpływających na podjęcie przez nią decyzji. Zgłosiła też gotowość do pracy. Ponadto oczekiwała wypłacenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Po tym jak pracodawca nie uznał jej żądań, wniosła przeciwko niemu pozew.

 

Sąd I instancji stwierdził, że wypowiedzenie zmieniające było zgodne z prawem i skuteczne. Podobne stanowisko zajął sąd II instancji. W skardze kasacyjnej zwolniona pracownica zaskarżyła to orzeczenie w całości. Sąd Najwyższy stwierdził, że w dniu złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy pracownica nie była w ciąży. W związku z tym wypowiedzenie zmieniające nastąpiło w jej przypadku na zasadach ogólnych. Ponadto SN podkreślił, że istotą błędu jako wady oświadczenia woli jest mylne wyobrażenie o istniejącym stanie rzeczy i nie odnosi się to do zdarzeń, które mają dopiero powstać w przyszłości. W związku z tym pracownica, która złożyła oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków pracy proponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym i następnie zaszła w ciążę przed datą rozwiązania umowy o pracę (na skutek tego wypowiedzenia), nie działała pod wpływem błędu. Dlatego też uchylenie się przez nią od skutków prawnych oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków ze względu na błąd jest nieskuteczne. Sąd Najwyższy podkreślił jednocześnie, że w tego typu sytuacjach prawo nie przewiduje innej podstawy skutecznego uchylenia się przez pracownicę od oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na jego cofnięcie.

 

Wyrok SN z 16.6.2009 r., I PK 17/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ciąża a uchylenie się od skutków niekorzystnego oświadczenia woli
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny