Brak zgody lekarza na podjęcie pracy nie oznacza wypłaty renty z ZUS

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że pracownik nie może się ubiegać o rentę, jeśli jego niezdolność do pracy jest oceniana przez ZUS jako nieznaczna. Nie otrzyma jej, nawet jeśli lekarz medycyny pracy nie dopuści go do pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Ubezpieczony, który był traktorzystą, w kwietniu 2005 r. uległ wypadkowi i doznał różnych urazów. Po okresie otrzymywania zasiłku chorobowego przebywał na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Po kolejnym wniosku o jej przedłużeniu nie stwierdzono jednak u niego dalszej niezdolności do pracy i w efekcie ZUS odmówił jej wypłaty. Od tej decyzji ubezpieczony odwołał się do sądu I instancji. Ten powołał biegłych, którzy nie stwierdzili u niego niezdolności do pracy. Sąd oddalił więc odwołanie ubezpieczonego.

 

Ten wniósł apelację do sądu II instancji. Kolejni biegli nie stwierdzili jednak, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy. Sąd uznał, że nastąpiła poprawa jego stanu zdrowia, a jego schorzenia nie powodują nawet częściowej niezdolności do pracy, zgodnej z jego kwalifikacjami. Sąd II instancji oddalił więc apelację.

 

Ubezpieczony wniósł skargę kasacyjną do SN. Zarzucał naruszenie art. 57 w zw. z art. 12 i 13 ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskazywał też, że sądy nieprawidłowo zinterpretowały te przepisy i niewłaściwe oceniły jego zdolność do pracy. Dodatkowo podkreślił, że jego schorzenia nie pozwalają mu pracować na dotychczasowym stanowisku. Nie rokują też możliwości przekwalifikowania. Zarzucił zatem sądom, że nie oceniły jego zdolności zarobkowej, przy jego kwalifikacjach i posiadanych schorzeniach, tym bardziej że żaden lekarz medycyny pracy nie dopuści go z posiadanymi schorzeniami do pracy.

 

Sąd Najwyższy uznał, że czym innym jest też konkretne zatrudnienie, na wykonywanie którego nie wyraża zgody lekarz medycyny pracy, a czym innym szersza ocena stwierdzająca brak zdolności do pracy, która nie odnosi się do jednego stanowiska, ale do pracy zgodnej z kwalifikacjami. Ponadto ZUS ma obowiązek brać zawsze pod uwagę, wydając opinię o niezdolności do pracy, poziom kwalifikacji ubezpieczonego, możliwość wykonywania przez niego dotychczasowej pracy lub podjęcie innej oraz celowość przekwalifikowania zawodowego. Sąd Najwyższy podkreślił, że niezdolność do pracy w stopniu mniejszym niż znaczny nie uprawnia do otrzymywania renty – ZUS i sądy nie biorą bowiem pod uwagę niezdolności do pracy wskazywanych konkretnie na danym stanowisku przez biegłych lekarzy, ale możliwość podjęcia zatrudnienia.

 

Wyrok SN z 18.5.2010 r., I UK 22/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Brak zgody lekarza na podjęcie pracy nie oznacza wypłaty renty z ZUS
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny