Akty prawne uchwalone

A A A

UDZIELANIE ZALEGŁEGO URLOPU

 

Ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk Nr 4461).

 

Etap legislacyjny: Ustawa uchwalona została na posiedzeniu Sejmu 16.9.2011 r. Opublikowana została w dzienniku ustaw Dz.U. Nr 232, poz. 1378. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1.1.2012 r.

 

Opis ustawy: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym na podstawie art. 163 KP, należy udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (art. 168 K.p.). Powyższe nie dotyczy części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 KP (tzw. urlopu na żądanie).

 

Przepis art. 168 KP określa granicę czasową udzielenia urlopu zaległego – ma to być koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, niezależnie od tego, czy przyczyny powodujące to przesunięcie leżą po stronie pracownika, czy pracodawcy. Termin do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego uważa się za zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy przed upływem tego terminu.

 

W znowelizowanym art. 168 KP ustawodawca wydłużył termin na udzielenie pracownikom zaległego urlopu do 30 września następnego roku. W zakresie prawa pracy zniesiono ponadto w szczególności obowiązek uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców do spraw BHP w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektów.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny