Odpowiedzialność za mobbing w organizacji. Świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym. Mobbing i jego skutki w relacjach w przedsiębiorstwie
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 1/2023
Non-discrimination based on age regarding law enforcement officers The purpose of this article is to discuss the allowable limit of different treatment of candidates for law enforcement officers regarding the access to be on duty based on the judgement C-304/21. In its judgement, the Tribunal...
Monitor Prawa Pracy | 1/2023
Return of a wrongly received medical benefit The Social Insurance Institution (ZUS) may demand a return of a wrongly received medical benefit from a person who received it. In particular, ZUS may demand such a return when the insured person performed work while being on a sick leave or they used...
Monitor Prawa Pracy | 1/2023
1. Artykuł 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że pojęcia „religia lub przekonania”, którymi ten przepis się posługuje, stanowią jedną i tę samą przyczynę...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471