Od 1.1.2019 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. 
Monitor Prawa Pracy | 5/2019
Książka autorstwa Krzysztofa Walczaka, pt. Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców – przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy, wydana nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w 2018 r. – to rzeczywiście pozycja długo wyczekiwana. Zważyć bowiem należy, że na rynku książek prawniczych...
Monitor Prawa Pracy | 5/2019
1. Artykuł 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 i art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej2 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak...
Monitor Prawa Pracy | 4/2019
Ochrona przed dyskryminacją pracowników zatrudnionych na czas określony od przeszło dwóch dekad stanowi jeden z kluczowych elementów polityki społecznej UE. W związku z widoczną prekaryzacją rynków pracy w Europie cel ten wydaje się przy tym nabierać obecnie szczególnego znaczenia, co potwierdzają...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 2217