Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck – podzielona na cztery panele tematyczne- poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowy, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Unijny dorobek prawny zawiera bogate regulacje związane z równouprawnieniem płci, rozumianym jako równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Stosowne regulacje zawarto w Karcie praw podstawowych UE – art. 23 stanowi bowiem, że należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w...
Monitor Prawa Pracy | 10/2019
Uwagi wstępne Glosowany wyrok został wydany w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN odniósł się także do problematyki wypowiedzenia umowy o pracę. Stwierdził m.in., że o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292