Monitor Prawa Pracy |
Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której szczegółowo przedstawione oraz przeanalizowane zostaną trzy regulacje prawne dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Regulacje w fundamentalny sposób zmieniają zasady i praktykę działania pracodawców w obszarach: zbiorowego prawa pracy,...
Monitor Prawa Pracy | 10/2019
W ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych1 wprowadzono dla pracowników samorządowych tzw. dodatek specjalny. Poważnym mankamentem legislacyjnym jest jednak określenie w ten sam sposób, czyli jako „dodatek specjalny”, dwóch świadczeń – jednego obligatoryjnego, drugiego fakultatywnego, co...
Monitor Prawa Pracy | 10/2019
Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które zastrzega przysługiwanie dodatku do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w ramach...
Monitor Prawa Pracy | 10/2019
Uwagi wstępne Glosowany wyrok został wydany w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN odniósł się także do problematyki wypowiedzenia umowy o pracę. Stwierdził m.in., że o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265