Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 7/2020
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest głęboko zakorzeniona w ustawodawstwie UE oraz w orzecznictwie TSUE. Początkowo zasada ta była podporządkowana procesowi integracji gospodarczej i ograniczona do przeciwdziałania praktykom nieuczciwej konkurencji między państwami członkowskimi. W...
Monitor Prawa Pracy | 7/2020
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest głęboko zakorzeniona w ustawodawstwie UE oraz w orzecznictwie TSUE. Początkowo zasada ta była podporządkowana procesowi integracji gospodarczej i ograniczona do przeciwdziałania praktykom nieuczciwej konkurencji między państwami członkowskimi. W...
Monitor Prawa Pracy | 7/2020
1. Pojęcie „warunków dostępu do zatrudnienia […] [lub pracy]”, zawarte w art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1, należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono oświadczenia złożone...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345