Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck – podzielona na cztery panele tematyczne- poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowy, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Monitor Prawa Pracy | 11/2019
Zmiany w zakresie powierzonych pracownikom obowiązków mogą być wprowadzane przez pracodawcę w różny sposób. W praktyce powstają spory dotyczące zmiany zakresu czynności danego pracownika, w szczególności wątpliwości budzi kwestia, czy pracodawca musi w takiej sytuacji zastosować wypowiedzenie...
Monitor Prawa Pracy | 11/2019
1. Przepisy dyrektywy 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów1, a zwłaszcza jej art. 2 ust. 1 lit. d) należy interpretować w...
Monitor Prawa Pracy | 10/2019
Uwagi wstępne Glosowany wyrok został wydany w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN odniósł się także do problematyki wypowiedzenia umowy o pracę. Stwierdził m.in., że o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274