W trakcie IV Forum zostanie przedstawiony nie tylko dorobek myśli prawniczej, lecz także nowe spostrzeżenia i doświadczenia zebrane pod wpływem obserwacji praktyki sądowej. Wnikliwe omówienie aktualnych zagadnień procesowych wywołujących najpoważniejsze trudności oraz dyskusja z uznanymi...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 4/2021
Przedmiotem opracowania jest wyrok TS w sprawie FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe vs. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (C-879/19), który zapadł 20.5.2021 r. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 14 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady...
Monitor Prawa Pracy | 2/2022
Exclusion of the unemployment benefit within the scope of benefits granted to domestic workers by the statutory social protection Domestic work is one of the key sectors for the EU economy, contributing to the provision of care for the EU’s ageing population, as well as providing services to...
Monitor Prawa Pracy | 2/2022
1. Artykuł 20 dyrektywy 2014/671 w zakresie, w jakim wymaga on, aby kary, o których w nim mowa, były proporcjonalne, jest bezpośrednio skuteczny i może być powoływany przez jednostki przed sądami krajowymi przeciwko państwu członkowskiemu, które dokonało jego nieprawidłowej transpozycji. 2. Zasadę...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440