Czterodniowe szkolenie on-line umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 2/2021
Od momentu powstania UE kwestia zapewnienia wyższego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich przy jednoczesnym zmniejszeniu nierówności na rynku pracy i nierówności społecznych między wszystkimi krajami i regionami postrzegana była jako istota procesu integracji europejskiej. W praktyce...
Monitor Prawa Pracy | 2/2021
Od momentu powstania UE kwestia zapewnienia wyższego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich przy jednoczesnym zmniejszeniu nierówności na rynku pracy i nierówności społecznych między wszystkimi krajami i regionami postrzegana była jako istota procesu integracji europejskiej. W praktyce...
Monitor Prawa Pracy | 2/2021
Od momentu powstania UE kwestia zapewnienia wyższego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich przy jednoczesnym zmniejszeniu nierówności na rynku pracy i nierówności społecznych między wszystkimi krajami i regionami postrzegana była jako istota procesu integracji europejskiej. W praktyce...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409