Od 1.1.2019 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. 
Monitor Prawa Pracy | 4/2019
W niniejszym opracowaniu autor omawia zasady potrącania przez pracodawcę tzw. składek związkowych z wynagrodzenia pracowników, uwzględniając przy tym zarówno analizę przepisów, w tym w szczególności o ochronie danych osobowych, jak i praktyki stosowane u pracodawców. Rules of union...
Monitor Prawa Pracy | 4/2019
Ochrona przed dyskryminacją pracowników zatrudnionych na czas określony od przeszło dwóch dekad stanowi jeden z kluczowych elementów polityki społecznej UE. W związku z widoczną prekaryzacją rynków pracy w Europie cel ten wydaje się przy tym nabierać obecnie szczególnego znaczenia, co potwierdzają...
Monitor Prawa Pracy | 4/2019
Ochrona przed dyskryminacją pracowników zatrudnionych na czas określony od przeszło dwóch dekad stanowi jeden z kluczowych elementów polityki społecznej UE. W związku z widoczną prekaryzacją rynków pracy w Europie cel ten wydaje się przy tym nabierać obecnie szczególnego znaczenia, co potwierdzają...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 2206