Od 17 grudnia 2021 r. wszystkie podmioty z sektora prywatnego zatrudniające powyżej 250 pracowników, podmioty sektora publicznego a także sektora finansowego muszą stosować się do przepisów tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 4/2021
Przedmiotem opracowania jest wyrok TS w sprawie FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe vs. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (C-879/19), który zapadł 20.5.2021 r. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 14 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady...
Monitor Prawa Pracy | 4/2021
W niniejszym opracowaniu Autor poddaje analizie zasady rekompensaty za przepracowany dzień wolny od pracy, w tym praktykę Państwowej Inspekcji Pracy. In regard to compensation for working during a duvet day In the present article the author analyzes the rules of compensation for a duvet...
Monitor Prawa Pracy | 4/2021
1) Wykładni art. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa, zakazująca pracownikom noszenia wszelkich widocznych symboli...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419