Na szkoleniu zostaną omówione najaktualniejsze zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy oraz przeanalizowane zasady prawidłowego tworzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej.
Monitor Prawa Pracy | 2/2020
Kierunek rozstrzygnięcia przyjęty przez SA w Szczecinie z 9.5.2018 r.1 nie budzi w ostateczności większych zastrzeżeń. Autor w swej glosie krytycznie odnosi się jednak do uzasadnienia zaprezentowanego przez skład orzekający. Wątpliwości dotyczą pominięcia istotnej kwestii dotyczącej relacji art. 46...
Monitor Prawa Pracy | 3/2020
Pracodawca może ustanowić system zadaniowego czasu tylko w sytuacjach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Jest to więc system czasu pracy, który może być stosowany jedynie w tych szczególnych okolicznościach. Konieczne jest przy tym wyznaczenie pracownikom...
Monitor Prawa Pracy | 3/2020
1. Wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym i układom zbiorowym, które przewidują przyznanie corocznego płatnego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311