Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck – podzielona na cztery panele tematyczne- poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowy, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Monitor Prawa Pracy | 12/2019
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie z ubezpieczeń społecznych, zwrotu tego świadczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych1 lub w przepisach regulujących prawo do określonych...
Monitor Prawa Pracy | 12/2019
1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin1 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, w którym w odniesieniu do wskazanych w nim pracowników zatrudnionych na czas...
Monitor Prawa Pracy | 10/2019
Uwagi wstępne Glosowany wyrok został wydany w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN odniósł się także do problematyki wypowiedzenia umowy o pracę. Stwierdził m.in., że o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 2282