Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 6/2020
W dorobku TSUE znajduje się wiele wyroków dotyczących ochrony praw pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na gruncie dyrektywy 2008/94/WE z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy1. Przedmiotem opracowania są dwa wyroki: w sprawie J. Webb-Sämann...
Monitor Prawa Pracy | 6/2020
Narastające problemy ekonomiczne powodują coraz częściej potrzebę przeprowadzenia zmian organizacyjnych oraz związanego z tym zmniejszenia zatrudnienia. Pracodawcy zmuszeni są niejednokrotnie do wypowiadania umów o pracę swoim pracownikom z powodu likwidacji stanowiska pracy. Prawidłowe dokonanie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337