Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 1/2021
Tworzenie na poziomie unijnym lepszej równowagi między elastycznością czasu pracy a bezpieczeństwem pracowników jest procesem dynamicznym, który wciąż trwa. Potwierdzeniem tego jest częste pojawianie się w orzeczeniach TS judykatów dotyczących porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony....
Monitor Prawa Pracy | 1/2021
Celem niniejszego opracowania jest analiza tzw. dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ustawie z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników2, a w szczególności sposobu ustalania jego wysokości, co w praktyce rodzi...
Monitor Prawa Pracy | 1/2021
Tworzenie na poziomie unijnym lepszej równowagi między elastycznością czasu pracy a bezpieczeństwem pracowników jest procesem dynamicznym, który wciąż trwa. Potwierdzeniem tego jest częste pojawianie się w orzeczeniach TS judykatów dotyczących porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400