Monitor Prawa Pracy |
Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której szczegółowo przedstawione oraz przeanalizowane zostaną trzy regulacje prawne dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Regulacje w fundamentalny sposób zmieniają zasady i praktykę działania pracodawców w obszarach: zbiorowego prawa pracy,...
Monitor Prawa Pracy | 8/2019
W europejskim systemie ochrony praw człowieka kwestia prawa do prywatności pracowników nie została uregulowana w sposób odrębny czy kompleksowy. Jego formalna podstawa normatywna wywodzi się z ogólnych ram ochrony prywatności opierających się na współistniejących normach krajowych, ponadnarodowych i...
Monitor Prawa Pracy | 8/2019
W europejskim systemie ochrony praw człowieka kwestia prawa do prywatności pracowników nie została uregulowana w sposób odrębny czy kompleksowy. Jego formalna podstawa normatywna wywodzi się z ogólnych ram ochrony prywatności opierających się na współistniejących normach krajowych, ponadnarodowych i...
Monitor Prawa Pracy | 4/2019
Ochrona przed dyskryminacją pracowników zatrudnionych na czas określony od przeszło dwóch dekad stanowi jeden z kluczowych elementów polityki społecznej UE. W związku z widoczną prekaryzacją rynków pracy w Europie cel ten wydaje się przy tym nabierać obecnie szczególnego znaczenia, co potwierdzają...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244