Jak skutecznie zainicjować oraz załatwiać sprawy związane z realizacją inwestycji w formie cyfrowej, począwszy od etapu projektowania aż do użytkowania zrealizowanego obiektu z wykorzystaniem elektronicznych rejestrów oraz internetowych portali.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 4/2021
Przedmiotem opracowania jest wyrok TS w sprawie FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe vs. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (C-879/19), który zapadł 20.5.2021 r. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 14 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady...
Monitor Prawa Pracy | 1/2022
Osoby podejmujące się działalności związkowej są szczególnie narażone na konflikty z pracodawcami. Grozi im utrata pracy lub pogorszeniem jej warunków. Aby temu zapobiec, ustawodawca wprowadził specjalne zasady mające na celu ochronę stałości ich zatrudnienia. Realizacja i zakres tej ochrony budzą w...
Monitor Prawa Pracy | 1/2022
Klauzulę 5 Porozumienia ramowego1 należy interpretować w ten sposób, że, po pierwsze, stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu wykluczającemu nauczycieli religii katolickiej w szkołach publicznych z zakresu stosowania przepisów mających na celu sankcjonowanie nadużywania kolejnych umów na...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431