Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Wadliwa decyzja administracyjna – wykazanie szkody

Wadliwość decyzji administracyjnej nie zwalnia poszkodowanego tą decyzją w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie z obowiązku wykazania szkody oraz normalnego związku przyczynowego...

Wykładnia uchwał organów spółek kapitałowych

Uchwały organów spółek kapitałowych są wewnątrzkorporacyjnymi czynnościami prawnymi, do których nie ma zastosowania art. 65 KC. Wyrok SN z 18.7.2014 r., IV CSK 640/13, Legalis Stan faktyczny Powód...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286