Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Wykładnia określenia „dane niedopuszczalne”

Mariusz Pniewski, Jakub Kutyła

Należy opowiedzieć się za wąską wykładnią określenia „dane niedopuszczalne” zawartego w art. 12 ust. 3 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 209 ze zm.). W...

Uchylenie sankcji z art. 18 § 2 KSH z mocą wsteczną

Uchylenie – w wyniku wznowienia postępowania – prawomocnego wyroku skazującego prezesa zarządu za przestępstwo wskazane w art. 18 ust. 2 KSH powoduje także uchylenie ex tunc skutków skazania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 362