Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Hipoteka przymusowa – bezskuteczna czynność prawna

Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo wierzyciela przeciwko osobie trzeciej na podstawie art. 527 KC nie stanowi podstawy wpisu hipoteki przymusowej, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z...

Ustanowienie użytkowania udziałów w spółce z o.o.

W umowie ustanawiającej użytkowanie udziałów w spółce z o.o. jest dopuszczalne ograniczenie zakresu użytkowania przez wyłączenie uprawnienia użytkownika do pobierania pożytków. Wyrok SN z 6.11.2014...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286