Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Następstwo procesowe przy podziale spółki przez wydzielenie

Natalia Tracichleb

Artykuł 531 § 1 KSH reguluje tylko sukcesję materialnoprawną, podczas gdy sukcesja procesowa spółki przejmującej w miejsce spółki dzielonej, jako rezultat tej sukcesji materialnoprawnej, wchodzi w...

Wykładnia określenia „dane niedopuszczalne”

Mariusz Pniewski, Jakub Kutyła

Należy opowiedzieć się za wąską wykładnią określenia „dane niedopuszczalne” zawartego w art. 12 ust. 3 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 209 ze zm.). W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286