Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym poprzez zajęcie roszczenia o zwrot nadpłaty podatku oraz roszczenia o zwrot różnicy podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w rozumieniu ustawy o VAT

Michał Szumbarski, Joanna Łagowska, Bogusław Lackoroński

Należności przysługujące podatnikowi z tytułu zwrotu nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w rozumieniu ustawy o VAT,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368