Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Szkoda wyrządzona niezwołaniem zgromadzenia wspólników

1. Spółka z o.o. może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej jej przez zarząd poprzez niezwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zgodnie z wymogiem z art. 236 § 1 KSH. 2. Z art. 236 § 1 KSH...

Sekwencja umów przedwstępnych

Dopuszczalne jest zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej (art. 389 KC). Stan faktyczny A i B zawarli pisemną umowę przedwstępną, która obligowała ich do...

Wyłączenie prawa pierwszeństwa

1. Uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. niebędącą zmianą umowy spółki można wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowego wspólnika bez jego zgody do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368