Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Zasady spłaty wspólników spółki jawnej

Piotr Letolc, Justyna Przybyłek

Obowiązek wypłaty wartości udziału kapitałowego wspólnikowi spółki jawnej, który wypowiedział umowę spółki, powstaje z chwilą sporządzenia bilansu. Zobowiązanie to ma charakter bezterminowy i staje...

Pojęcie innej podobnej umowy

Dariusz Kulgawczuk, Dagmara Błaszkiewicz

Przesądzające znaczenie ma wykładnia funkcjonalna przepisu art. 15 § 1 KSH. Jego celem jest bowiem z jednej strony zapewnienie wspólnikom kontroli nad prawnymi czynnościami spółki, które powodują...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 291