Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary / Orzecznictwo / Case law

Ochrona dłużnika w przypadku dokonania przelewu wierzytelności

Michał Szumbarski

Dłużnik zajętej wierzytelności, który w związku z zajęciem przekazał świadczenie organowi egzekucyjnemu, wiedząc, że przed zajęciem dotychczasowy wierzyciel przelał wierzytelność na osobę trzecią, nie...

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

Zagadnienie prawne Czy mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa w terminie określonym w art. 202 § 1 KSH, jeśli w uchwale wskazano, że powołanie następuje na czas...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368