Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary / Orzecznictwo / Case law

Ustanowienie użytkowania udziałów w spółce z o.o.

W umowie ustanawiającej użytkowanie udziałów w spółce z o.o. jest dopuszczalne ograniczenie zakresu użytkowania przez wyłączenie uprawnienia użytkownika do pobierania pożytków. Wyrok SN z 6.11.2014...

Wadliwa decyzja administracyjna – wykazanie szkody

Wadliwość decyzji administracyjnej nie zwalnia poszkodowanego tą decyzją w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie z obowiązku wykazania szkody oraz normalnego związku przyczynowego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368