Monitor Prawa Handlowego / Orzecznictwo z komentarzem / Case law with commentary

Zasady spłaty wspólników spółki jawnej

Piotr Letolc, Justyna Przybyłek

Obowiązek wypłaty wartości udziału kapitałowego wspólnikowi spółki jawnej, który wypowiedział umowę spółki, powstaje z chwilą sporządzenia bilansu. Zobowiązanie to ma charakter bezterminowy i staje...

Podjęcie uchwały przez organ nieistniejący

W katalogu przyczyn nieistnienia uchwały bez wątpienia mieści się sytuacja, gdy uchwała została podjęta przez organ nieistniejący. Definiując uchwałę „nieistniejącą”, należy przyjąć, że jest to...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 291