Zasady reprezentacji komplementariusza przy zmianie umowy spółki komandytowej

Wyrok SN z 7.9.2018 r., III CZP 42/18

Monitor Prawa Handlowego | 4/2018
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.18.4.6

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 KSH – ma zastosowanie art. 210 § 1 KSH.

Wyrok SN z 7.9.2018 r., III CZP 42/18, Legalis