Zakres a sposób reprezentacji w spółce jawnej

Monitor Prawa Handlowego | 3/2014
Moduł: prawo handlowe
Piotr Kędzierski
Zakres a sposób reprezentacji w spółce jawnej

O zakresie i sposobie reprezentacji w spółkach handlowych napisano wiele. Niemniej temat nie został wyczerpany. Orzecznictwo sądowe dotąd nie wypracowało jednolitego stanowiska dotyczącego takich zagadnień jak: granice dopuszczalnego kształtowania sposobu reprezentacji, ustanowienia i zakresu reprezentacji mieszanej oraz prokury niewłaściwej, a także skutków niezachowania reprezentacji łącznej. Celem artykułu jest zrekapitulowanie dotychczasowych poglądów, próba ich uporządkowania i wyciągnięcia wniosków.