Wpływ wspólników spółki kapitałowej na zarządzanie spółką

Monitor Prawa Handlowego | 04/2013
Moduł: prawo handlowe
Paweł Starżyk

Ważnym elementem w funkcjonowaniu spółek kapitałowych jest właściwe zaprojektowanie postanowień umowy/statutu spółki, które umożliwia podejmowanie decyzji przez poszczególne organy zgodnie z intencją i wolą właścicieli kapitału spółki. Zapewni to nie tylko bezpieczeństwo wewnętrzne organów w zakresie powiązania odpowiedzialności z kompetencjami decyzyjnymi, ale i umożliwi transparentne funkcjonowanie podmiotów, a co za tym idzie – zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.