Wpływ kryzysu finansowego na obowiązki członków zarządu i rad nadzorczych

Monitor Prawa Handlowego | 02/2012
Moduł: prawo handlowe
Marcus Lutter

Nawet tak dramatyczne wydarzenie jak kryzys finansowy lat 2007−2008 nie zmienił obowiązków bankierów, a tym bardziej ustaw i prawa. Jednakże ten nowy stan rzeczy stanowi okazję do zanalizowania, czy istniejące normy regulujące odpowiedzialność obejmują również zaistniałe okoliczności.