Właściwość miejscowa sądu w sprawie roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji

Uchwała SN z 15.12.2017 r., III CZP 82/17, Legalis

Monitor Prawa Handlowego | 1/2019
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MPH.19.1.5
Damian Dworek, Łukasz Lipski

Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej, może, na podstawie art. 35 KPC, wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu.

Uchwała SN z 15.12.2017 r., III CZP 82/17, Legalis