Spór o dopuszczalność zastrzegania warunku potestatywnego na tle obowiązujących regulacji warunku w Kodeksie cywilnym

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Marcin Chomiuk

Przyczynę do podjęcia analizy warunku potestatywnego stanowił obecny przede wszystkim w orzecznictwie, ale także i w doktrynie polskiego prawa cywilnego spór co do dopuszczalności zastrzegania powstania lub ustania skutku czynności prawnej od zdarzenia (warunku) przynajmniej częściowo zależnego od woli strony lub stron tej czynności1.