Sekwencja umów przedwstępnych

Wyrok SN z 28.10.2010 r., II CSK 219/10, OSNC Nr 6/2011, poz. 73

Monitor Prawa Handlowego | 02/2011
Moduł: prawo handlowe, prawo cywilne

Dopuszczalne jest zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej (art. 389 KC). Stan faktyczny A i B zawarli pisemną umowę przedwstępną, która obligowała ich do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. B nie przystąpił do zawarcia przyrzeczonej umowy przedwstępnej. A domagał się w pozwie od B zapłaty dwukrotności sumy zadatku zastrzeżonego przez strony w pierwszej umowie przedwstępnej.