Reprezentacja i pełnomocnictwo w sprawie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

Monitor Prawa Handlowego | 3/2017
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
Justyna Dąbrowska
Reprezentacja i pełnomocnictwo w sprawie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

Specyfika sporu o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej wymaga zmiany ogólnych zasad reprezentacji spółki kapitałowej. Powszechnie utożsamiane z reprezentacją spółki działanie pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia spółki w sprawie o zaskarżenie uchwały nie stanowi reprezentacji spółki w znaczeniu ścisłym. Pełnomocnik działa bowiem w imieniu i na rzecz spółki jako jej zastępca, nie zaś jej organ. Przedmiotem artykułu jest analiza zasad reprezentacji oraz specyficznego zastępstwa spółki w procesie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia.