Prosta Spółka Akcyjna – mnożenie bytów ponad potrzebę czy właściwe remedium na problemy przedsiębiorców?

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016
Moduł: prawo handlowe
Paulina Dzierżak
Prosta Spółka Akcyjna – mnożenie bytów ponad potrzebę czy właściwe remedium na problemy przedsiębiorców?

Wprowadzenie trzeciego typu spółki kapitałowej, tzw. Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), stanowić ma według Ministerstwa Rozwoju remedium na problemy początkujących przedsiębiorców, najczęściej działających w obszarze nowych technologii, dla których ani spółka z o.o., ani spółka akcyjna nie są obecnie formami prawnymi adekwatnymi do ich oczekiwań. Ministerstwo właściwie diagnozuje problemy nie tylko młodych innowacyjnych przedsiębiorców. Zastrzeżenia budzi jednak planowany sposób wprowadzenia zmian legislacyjnych. Efektem kontynuacji prac nad utworzeniem PSA będzie pozostawienie niedociągnięć legislacyjnych w odniesieniu do spółki z o.o. i w konsekwencji uczynienie z tej ostatniej mniej atrakcyjnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje się, że większość celów reformy z powodzeniem można by osiągnąć poprzez odpowiednią modernizację regulacji dotyczącej spółki z o.o.