Projekt reformy struktury majątkowej spółki z o.o.i jego kontrowersyjna krytyka

Monitor Prawa Handlowego | 01/2011
Moduł: prawo handlowe
Adam Opalski

Przedłożony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w 2010 r. projekt reformy struktury majątkowej spółki z o.o.1 wywołał ożywioną dyskusję w środowisku specjalistów prawa handlowego. Celem niniejszego opracowania, przygotowanego przez współautora projektu, jest zaprezentowanie najważniejszych założeń reformy oraz odniesienie się do uwag krytycznych zgłoszonych w piśmiennictwie. Ustosunkowanie się do stanowisk doktryny jest konieczne ze względu na emocjonalne reakcje części przedstawicieli środowiska. Opracowanie ukazuje, że zarzuty natury systemowej podniesione wobec projektu opierają się na błędnych założeniach i są pozbawione rzetelnego uzasadnienia2.