Pojęcie wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Monitor Prawa Handlowego | 1/2018
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe, postępowanie cywilne
Piotr Kędzierski

Wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego to inaczej wierzytelności układowe, tzn. te, które są objęte układem. Oznaczenie desygnatu pojęcia, o którym mowa w tytule artykułu, ma znaczenie nie tylko dla ustalenia, których wierzytelności dotyczy układ, lecz również może – w pewnych sytuacjach – decydować o możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji. Celem artykułu jest próba uporządkowania terminologii oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym w istocie są wierzytelności układowe.


SUMMARY

The notion of claim which had arisen before the date of opening of the restructuring process In the Restructuring Law a claim is not only a material law term, but also is of an ordering and technical nature – it states the amount owed to a creditor in the register of claims. The amounts owed by a debtor are divided into those that are subject to restructuring and arrangement proposals, and those which – remaining outside an arrangement – are subject to general rules. A claim may be entered into the register providing it had arisen before the opening of the restructuring process. It may be proposed that the claim in the Restructuring Law be understood as the entitlement of the creditor to request the debtor to provide a specific performance under the arrangement, with a proviso that there may be more than one such entitlement under a single obligational relationship. A separate and specific question is the issue of claims under mutual agreements. Such claims are those which had not been realized before the opening of the restructuring process despite the implementation of an equivalent performance. An additional condition for entering a claim in the register is that the performance of the “other party” (i.e. the creditor) should be divisible. In this context it is doubtful whether claims under mutual result-type agreements which had not been realised before the opening of the restructuring process are in fact claims subject to the arrangement. This dispute remains unresolved. Key words: claim subject to the arrangement, divisible performance, result agreement