Podział przez wydzielenie a kwestia następstwa procesowego w stanach faktycznych sprzed nowelizacji art. 531 KSH

Postanowienie SN z 28.3.2019 r., III CZP 97/18

Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MPH.20.3.6
Piotr Letolc, Adriana Płatek (komentarz)

1. W procedurze podziału przez wydzielenie przeprowadzonej zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych przed nowelizacją KSH wprowadzającą § 21 do art. 531 KSH, należy uznać powstanie następstwa procesowego z mocy prawa.
2. Ustawodawca poprzez wprowadzenie § 21 do art. 531 KSH doprecyzował sytuację prawną spółki wydzielonej, porządkując rozbieżności orzecznicze, jak również potwierdził słuszność poglądu uznającego wstąpienie spółki przejmującej w prawa w odniesieniu do majątku przejętego na skutek podziału przez wydzielenie, na zasadach sukcesji uniwersalnej.

Postanowienie SN z 28.3.2019 r., III CZP 97/18, OSNC Nr 1/2020, poz. 10